Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Ελεγχοι σε όσους υποφορολογούνται

Το συνολικό φορολογικό βάρος της ελληνικής οικονομίας το 2012 είναι μικρότερο (36,4%) της ευρωζώνης (41,5%) και το ανταποδοτικό όφελος είναι...

26/01/2013 10:00