Αντώνης Καρπετόπουλος

Ο γλυκός ύπνος

Αντώνης Καρπετόπουλος

Οταν ο πολιτικός ηγέτης θέλει να πει αλήθειες γίνεται πραγματικός ολετήρας με τις τοποθετήσεις του. Δείτε π.χ. το σθένος του γενικού γραμματέα...

21/05/2018 08:00