Κίμωνας Χατζημπίρου

Φόροι κατοχής

Κίμωνας Χατζημπίρου

Το περιουσιολόγιο, καταγράφοντας την κατοχή αγαθών, είναι κατ' αρχάς ένας τρόπος προώθησης της οικονομικής διαφάνειας. Η τρόικα το έβλεπε σαν...

19/06/2018 08:00