αστυνομικό μυθιστόρημα

«Οι Φόνοι της Κίσσας»: το αστυνομικό μυθιστόρημα ξανασυναντά την Αγκάθα Κρίστι

Γιάννης Μπελέκας

Το αστυνομικό μυθιστόρημα «Οι φόνοι της κίσσας» δεν είναι ένα μεγαλοφυές αστυνομικό μυθιστόρημα αλλά.. δύο! Είναι ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται...

01/07/2018 06:10